Aktuálně

Anketní odpovědi ČSSD a OMMO

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 13.09.2022 22:10

Přinášíme první díl vyhodnocení naší ankety. Všech subjektů jsme se ptali na to, zda jsou pro zachování knihovny v současné budově. Nyní přinášíme informaci od ČSSD a OMMO. Všem, co odpověděli, děkujeme.

Komunální volby také rozhodnou o osudu knihovny

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 12.09.2022 22:06

Dobrý den, všem příznivcům mostecké knihovny. Hledali jsme ve volebních programech, jakým způsobem se kandidující subjekty postaví k osudu knihovny. A protože to z volebních programů ne vždy vyplývá, položili jsme prostřednictvím e-mailu leaderům kandidátních listin otázku, jak se k osudu knihovny postaví.
 

Časový rozvrh akce Happening za knihovnu

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 09.06.2022 17:15

Je připravený časový rozvrh programu Happening (nejen) za knihovnu 15.6. jehož začátek je ve 15h z závěr bude před 21h. Místo konání je ve špici Centrálu Most, u vchodu od magistrátu, a to mezi kavárnami, kde si můžete dát vedle jejich stálé a skvělé nabídky i sponzorované pivo z místního Minipivovaru Most.

Program "Happeningu (nejen) za knihovnu" 15.6.2022

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 06.06.2022 19:16

Budete vřele očekáváni na kulturní akci 15.6. v Centrálu mezi 15 až 21 hodinou s názvem Happening (nejen) za knihovnu aneb Kulturní odpoledne na téma: Moderní architektura nového Mostu. K pohodovému nejen přednáškovému odpoledni bude kulturní doprovodný program, a to: živá hudba – slam poetry – divadlo - výstava - vernisáž.
 

Happening (nejen) za knihovnu

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 11.05.2022 23:29

Připravujeme kulturní odpoledne na téma moderní architektury nového Mostu pod názvem „Happening (nejen) za knihovnu“.
Přednášet budou odborníci z této oblasti a k tomu bude živá hudba a další kulturní vystoupení. V rámci akce bude výstava z prezentacemi Národního památkového ústavu a další.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA - Podpis dvou tisíc lidí na petici městské radě očividně nestačí

Vydáno: 24.02.2021 17:45

Primátor města Mgr. Jan Paparega jménem rady města Mostu sdělil svým dopisem výsledek projednání petice za záchranu mostecké knihovny, kterou přes dva tisíce lidí vyjádřilo nesouhlas se zánikem knihovny v současné budově. Primátorův dopis naleznete na dvou skenech připojených k tomuto příspěvku. V tiskové zprávě zveřejňujeme stanovisko k dopisu pana primátora od členů petičního výboru a členů iniciativy za záchranu mostecké knihovny.

Reakce na dopis zastupitelům o stanovisko k přesunu provozu městské knihovny

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 29.08.2020 19:43

Před prázdninami jsem jednotlivých stranám v zastupitelstvu města Most zaslali dopis s žádostí o vyjádření jejich stanoviska k plánovanému přesunu mostecké knihovny do Repre.

Mostecký deník v článku zkoumá i názory obyvatel

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 14.08.2020 21:57
https://mostecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=mostecke-repre-se-zakonzervovalo-opusteny-areal-laka-bezdomovce-17&back=4035406408-579-13&photo=1

V článku Knihovna v Repre ano i ne. V Mostě pokračuje spor o velký projekt redaktora Martina Vokurky z Mosteckého deníku https://mostecky.denik.cz se mimo jiné zkoumá názor obyvatel, zda by preferovali knihovnu v centru a proč ano či ne. Z krátkého dotazování autora článku u obyvatel Mostu vyplývá několik poznatků.

Žádost zastupitelům o stanovisko k přesunu provozu městské knihovny

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 28.06.2020 17:10

Zaslali jsme otevřený dopis všem zastupetlům města Mostu k zaujetí stanoviska ke zrušení knihovny ve stávajících prostorách. 

MÁME PROJEKTOVOU DOKUMENTACI REPRE

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 24.03.2020 15:59

Na základě zákona 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím) jsme získali projektovou dokumentaci na přestavbu KD Repre z části na knihovnu. Poskytli jsme ji zatím odborné veřejnosti a médiím. Připravujeme odborný komentář a v brzké době ji plně zveřejníme pro občanskou diskusi.

Reportáž TV Prima v hlavních zprávách

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 20.02.2020 23:53

19. 2. 2020 VELKÉ ZPRÁVY: PETICI ZA ZÁCHRANU KNIHOVNY PODEPSALO VÍCE NEŽ DVA TISÍCE LIDÍ

Zájem médií a reportérů TV Prima

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 09.02.2020 10:19

Na základě rozeslané únorové tiskové zprávy se začali „hýbat mediální ledy“ a ČTK kontaktovalo hlavního iniciátora petice, jedno ze zakládajících členů naší občanské iniciativy, aby poskytl doplňující informace, které ČTKa poté zveřejnila ve svém servisu pro média. V důsledku uvedených událostí se nám ozvala i televize Prima.

Tisková zpráva pro média únor 2020

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 08.02.2020 19:07

Začátkem února jsme zaslali médiím následující tiskovou zprávu:

Knihovny ústeckého kraje v novém miléniu

Vydáno: 14.12.2019 18:07

Mostecká knihovna je nejenom místem vzdělání a kultury, ale i jednou z budov, které psaly historii novodobého města. Důmyslná architektura, velkorysé prostory pro čtenáře i personál. Genius loci pro místní i přespolní. O tom všem právě vyšla nová publikace.

Pohled architekta na problém stěhování knihovny

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 09.12.2019 10:30

Přestavba Repre se zdá architektovi Vítu Holému dosti kontroverzní a nepovažuje ji nakonec za dobrou věc. Důvodů má k tomu několik, jak se prvně veřejně vyjádřil na demonstraci před knihovnou. I když jak přiznává, rekonstrukce Repre se mu zprvu jevila jako skvělá záležitost a příležitost pro město a jeho oživení. Nyní však je k projektu velmi skeptický, a to včetně stěhování knihovny.

Názor pracovníka památkového ústavu na problematiku Mostecké knihovny

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 04.12.2019 21:59

Jaký je pohled odborníka, jemuž je historie stavitelství nejen zaměstnáním a který přemýšlí též o duchu staveb? To si můžete níže přečíst v jeho výpovědi, jejíž část spatra přednesl v listopadu tohoto roku na demonstraci před Mosteckou knihovnou. Se zaujetím přijel podpořit úsilí zastánců o zachování stávající knihovny, jelikož mu to připadalo smysluplné.

Závěr k analýze článku z Mosteckého deníku

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 03.12.2019 19:00

V každém případě je třeba moc poděkovat zástupcům města za jejich úsilí za zachování Repre a za snahu vrátit mu opěr kulturního ducha. Nelze však to činit za cenu zničení ducha jiné cenné budovy města, která je celkem ojedinělá a je zajímavým technickým více než architektonickým počinem. A to poněvadž byla na dobu stavby velmi technicky vyspělá a propracovaná – stejně jako budova Kulturního domu Repre. Jednu vzácnost „vzkřísit“ a druhou defacto „pohřbít“.

Analýza textu z Mosteckého deníku

Redaktor: Peter  •  Vydáno: 29.11.2019 20:16

Článek uveřejněný v Mosteckého deníku (https://mostecky.denik.cz), kde se radní k situaci vyjadřují, je třeba patřičně analyzovat.
Rozhodně je třeba jej rozklíčovat a podívat se drobnohledem na to, co ve své podstatě radní říkájí a ukázat jejich deklamace v pravém světle. Je nutno konstatovat, že argumenty pana Paparegy a zastánců stěhování z řad zastupitelstva města Mostu jsou: liché a falešné.